Najbliższe wydarzenia w rejonie:


Msza Święta “pierwszoponiedziałkowa”: 
GDYNIA, par. Chrystusa Króla

4 marca 2023 godzina 19:00

Rejonowy Dzień Wspólnoty: 

GDAŃSK, kościół św. Jakuba, ul. Łagiewniki 63
10 marca 2023, godzina 13:45
 

Krąg rejonowy (wyborczy): 

GDAŃSK, par. św. Ignacego

13 czerwca 2023, godzina 18:00

Rejonowy Dzień Wspólnoty 10 grudnia 2023 

Rejonowy Dzień Wspólnoty 12 marca 2023 

Więcej zdjęć TUTAJ

Rejonowy Dzień Wspólnoty 16 października 2022 

Więcej zdjęć TUTAJ

Rejonowy Dzień Wspólnoty 13 marca 2022 

Więcej zdjęć TUTAJ

Odpowiedzialni za Rejon 11

Ania i Leszek Dubiccy

para rejonowa

W Oazie od młodzieżówki, w Domowym Kościele od ślubu. Członkowie Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie oraz KWC.

Namiętnie czytają książki.

Kontakt: rejonowi@rejon11.pl

‒ jest odpowiedzialna za kręgi w rejonie;
‒ współpracuje z księdzem moderatorem rejonowym, parą diecezjalną, księdzem moderatorem diecezjalnym DK;
‒ organizuje spotkania kręgu rejonowego oraz inspiruje i koordynuje jego pracę;
‒ uczestniczy w spotkaniach kręgu diecezjalnego;
‒ zaprasza parę diecezjalną na spotkanie kręgu rejonowego;
‒ przynajmniej raz w czasie trwania kadencji bierze udział w spotkaniach poszczególnych kręgów;
‒ powołuje pary pilotujące i – w zależności od organizacji pracy w rejonie – zaprasza je na spotkania kręgu rejonowego lub organizuje dla nich osobne spotkania;
‒ w zależności od potrzeby powołuje pary łącznikowe i za zgodą pary diecezjalnej określa zasady ich posługi;
‒ na początku kadencji uczestniczy w rekolekcjach dla par rejonowych;
‒ we współpracy z kręgiem rejonowym zarządza środkami finansowymi DK w rejonie; do pomocy w realizacji tego zadania może powołać spośród członków DK, małżeństwo pełniące posługę skarbników; w takiej sytuacji przynajmniej raz w roku zaprasza ich na spotkanie kręgu rejonowego

ks. Grzegorz Leszczyński

moderator rejonowy

Proboszcz  w parafii. św. Ignacego Loyoli.

 

Kontakt: moderator@rejon11.pl

– współpracuje ściśle z parą rejonową Domowego Kościoła
– uczestniczy w spotkaniach kręgu rejonowego
– współpracuje z księdzem moderatorem diecezjalnym Domowego Kościoła
– uczestniczy w spotkaniach kręgu diecezjalnego
– razem z parą rejonową, parami animatorskimi kręgów danego rejonu oraz odpowiedzialnymi za inne grupy oazowe w rejonie organizuje rejonowe dni wspólnoty

Animatorzy kręgów

krąg rejonowy

Krąg jest podstawowym elementem struktury organizacyjnej DK, przypisanym zasadniczo do parafii, przy której się formuje.

Diakonię w kręgu stanowi jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską, którą wspomaga ksiądz pełniący rolę opiekuna i doradcy duchowego.

‒ jest odpowiedzialna za formację powierzonych jej małżeństw; służy pomocą
i doświadczeniem;
‒ współpracuje z księdzem – opiekunem i doradcą duchowym oraz omawia z nim
sprawy dotyczące kręgu;
‒ odpowiada za staranne przygotowanie i właściwy przebieg spotkań miesięcznych
według programu na danym etapie formacji;
‒ jest odpowiedzialna za dzielenie się realizacją zobowiązań, nawet wtedy, gdy
spotkanie prowadzi inne małżeństwo;
‒ współpracuje z parą rejonową (oraz łącznikową, o ile jest powołana) i uczestniczy
w spotkaniach kręgu rejonowego;
‒ zaprasza parę rejonową lub parę łącznikową na spotkanie kręgu (w zależności od
podjętych ustaleń);
‒ utrzymuje łączność z proboszczem parafii, przy której krąg się formuje

Rejon 11 obejmuje następujące parafie:

Dekanat Gdańsk Śródmieście:

0
Kręgów
0
Kręgów pilotowanych
Odwiedziny w kręgach: 8/18
(zaczynamy w październiku)
44%

Kościół Rejonowy pw. św. Ignacego Loyoli