Najbliższe wydarzenia w rejonie

 
Msza Święta “pierwszoponiedziałkowa” 

GDYNIA, par. Chrystusa Króla

9 stycznia 2023 godzina 19:00

Krąg rejonowy 
GDAŃSK, par. św. Ignacego Loyoli

luty 2023

 

Pomoc dla Ukrainy

W ramach Ruchu Światło-Życie diecezjalnym koordynatorem pomocy dla uchodźców z Ukrainy jest Jarosław Pawełkiewicz. Potrzebne jest zarówno wsparcie finansowe jak również logistyczne i materialne. Zachęcamy do kontaktu: tel. +48 601 082 230, mail: jamalpa@wp.pl

Wsparcie finansowe: 

Numer konta: 59 1240 1574 1111 0010 9064 5773
w tytule przelewu prosimy o wpisanie: UKRAINA

DK Gdańsk – Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie,
34-450 Krościenko nad Dunajcem, ul. Ks. F. Blachnickiego 2

Rejonowy Dzień Wspólnoty 16 października 2022 

Więcej zdjęć TUTAJ

Rejonowy Dzień Wspólnoty 13 marca 2022 

Więcej zdjęć TUTAJ

Odpowiedzialni za Rejon 11

Ania i Leszek Dubiccy

para rejonowa

W Oazie od młodzieżówki, w Domowym Kościele od ślubu. Członkowie Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie oraz KWC.

Namiętnie czytają książki.

Kontakt: rejonowi@rejon11.pl

‒ jest odpowiedzialna za kręgi w rejonie;
‒ współpracuje z księdzem moderatorem rejonowym, parą diecezjalną, księdzem moderatorem diecezjalnym DK;
‒ organizuje spotkania kręgu rejonowego oraz inspiruje i koordynuje jego pracę;
‒ uczestniczy w spotkaniach kręgu diecezjalnego;
‒ zaprasza parę diecezjalną na spotkanie kręgu rejonowego;
‒ przynajmniej raz w czasie trwania kadencji bierze udział w spotkaniach poszczególnych kręgów;
‒ powołuje pary pilotujące i – w zależności od organizacji pracy w rejonie – zaprasza je na spotkania kręgu rejonowego lub organizuje dla nich osobne spotkania;
‒ w zależności od potrzeby powołuje pary łącznikowe i za zgodą pary diecezjalnej określa zasady ich posługi;
‒ na początku kadencji uczestniczy w rekolekcjach dla par rejonowych;
‒ we współpracy z kręgiem rejonowym zarządza środkami finansowymi DK w rejonie; do pomocy w realizacji tego zadania może powołać spośród członków DK, małżeństwo pełniące posługę skarbników; w takiej sytuacji przynajmniej raz w roku zaprasza ich na spotkanie kręgu rejonowego

ks. Damian Trzebiatowski

moderator rejonowy

Pochodzi z parafii pw. Chrystusa Miłosiernego w Gdyni-Redłowie. Wyświęcony w 2020 roku, wikariusz w parafii. św. Ignacego Loyoli.

„Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Ga 6,14)

Kontakt: moderator@rejon11.pl

– współpracuje ściśle z parą rejonową Domowego Kościoła
– uczestniczy w spotkaniach kręgu rejonowego
– współpracuje z księdzem moderatorem diecezjalnym Domowego Kościoła
– uczestniczy w spotkaniach kręgu diecezjalnego
– razem z parą rejonową, parami animatorskimi kręgów danego rejonu oraz odpowiedzialnymi za inne grupy oazowe w rejonie organizuje rejonowe dni wspólnoty

Animatorzy kręgów

krąg rejonowy

Krąg jest podstawowym elementem struktury organizacyjnej DK, przypisanym zasadniczo do parafii, przy której się formuje.

Diakonię w kręgu stanowi jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską, którą wspomaga ksiądz pełniący rolę opiekuna i doradcy duchowego.

‒ jest odpowiedzialna za formację powierzonych jej małżeństw; służy pomocą
i doświadczeniem;
‒ współpracuje z księdzem – opiekunem i doradcą duchowym oraz omawia z nim
sprawy dotyczące kręgu;
‒ odpowiada za staranne przygotowanie i właściwy przebieg spotkań miesięcznych
według programu na danym etapie formacji;
‒ jest odpowiedzialna za dzielenie się realizacją zobowiązań, nawet wtedy, gdy
spotkanie prowadzi inne małżeństwo;
‒ współpracuje z parą rejonową (oraz łącznikową, o ile jest powołana) i uczestniczy
w spotkaniach kręgu rejonowego;
‒ zaprasza parę rejonową lub parę łącznikową na spotkanie kręgu (w zależności od
podjętych ustaleń);
‒ utrzymuje łączność z proboszczem parafii, przy której krąg się formuje

Rejon 11 obejmuje następujące parafie:

Dekanat Gdańsk Śródmieście:

 • Kościół Św. Trójcy (Franciszkanie)
 • Niepokalanego Poczęcia NMP – ul. Łąkowa
 • Św. Brygidy – Główny
 • Św. Ignacego Loyoli – Stare Szkoty
 • Św. Jana Bosko – Orunia Dolna (Salezjanie)
 • Św. Mikołaja – Główny (Dominikanie)
 • Św. Piotra i Pawła – Główny
 • Św. Wojciecha – Św. Wojciech
 • Wniebowzięcia NMP – Bazylika Mariacka
 • Chrystusa Króla

Dekanat Gdańsk Łostowice:

 • Podwyższenia Krzyża Świętego – Chełm
 • Św. Jadwigi Królowej – Orunia Górna
 • Św. Jana Pawła II – Łostowice
 • Św. Judy Tadeusza Apostoła – Łostowice
 • Św. Kingi – Kowale
 • Św. Krzysztofa – Osiedle Świętokrzyskie
 • Św. Ojca Pio – Ujeścisko
 • Św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) – Ujeścisko
 • Św. Urszuli Ledóchowskiej – Chełm
0
Kręgi
0
Kręgi pilotowane​
Odwiedziny w kręgach: 9/21
43%

Kościół Rejonowy pw. św. Ignacego Loyoli